EN

ES

CA

Informació útil d'Espanya sobre l'impacte de covid-19: gràfics de defuncions per any, origen de les dades, acumulats diaris, per edat, per comunitat autònoma i més

Atenció: el 27 de maig de l'any 2020 es van corregir les dades del MoMo, per poder observar aquesta correcció, he anomenat MoMoOld a les dades anteriors a la correcció i MoMoNew a les darreres dades oficials

1. Defuncions per any i mes (només anys on algun mes ha superat els 40k morts, les dades de l'any 2020 són del MoMo i la resta són del INE)

2. Defuncions per any i mes del MoMo i INE entre 2018 i 2020

3. Defuncions per dia obtinguts del MoMo per al 2020, 2019, 2018 i el promig del 2018

4. Defuncions per any, mes i edat (les dades de l'any 2020 són del MoMo i la resta són del INE)

5. Defuncions per comunitat autònoma i any (acumulats per any de març i abril, les dades de l'any 2020 són del MoMo i la resta són del INE)

6. Places de residències per tipus i comunitat autònoma (dades obtingudes de envejecimientoenred.es, del CSIC del 2019)

7. Relació de llits de hospital, infermeres y metges per país en 2019 o darrer any on existeixin dades segons dades OECD

8. Defuncions per any i mes del MoMo segons la data de descarrega del fitxer de dades i diferencia entre cada fitxer

9. Defuncions per setmana del any y per pais obtingudes del EuroMoMo (el valor que es mostra es el zscore)

10. Defuncions per dia obtinguts del Statistics Sweden

11. Defuncions per setmana obtinguts del Statistics Norway

12. Defuncions per dia obtinguts del MoMo Spain

13. Defuncions per dia obtinguts del SICO Portugal

14. Defuncions per anys del MoMo i del INE (combinant dades del mateix any actual i del any anterior)

Més info / fonts: https://github.com/josepsanzcamp/covid19/