Gràfics de defuncions per any, origen de les dades, acumulats diaris, setmanals, mensuals, anuals, per edat, per comunitat autònoma, per provincia, per pais i més

Totes les dades s'han obtingut de fonts oficials com MoMo, INE, CSIC, OECD, EuroMoMo, Eurostat, o els equivalents al institut nacional d'estadística de Suecia, Noruega, Portugal, França i Alemanya

1. Defuncions per any i mes (només anys on algun mes ha superat els 40k morts, les dades del 2020 i 2021 són del MoMo i la resta són del INE)

2 imatges

2. Defuncions per any i mes del MoMo i INE entre 2018 i 2021

4 imatges

3. Defuncions per dia obtinguts del MoMo per al 2018, 2019, 2020, 2021 i la mitjana del 2018

6 imatges

4. Defuncions per any, mes i edat (les dades del 2020 i 2021 són del MoMo i la resta són del INE)

3 imatges

5. Defuncions per comunitat autònoma i any (acumulats per any de març i abril, les dades del 2020 i 2021 són del MoMo i la resta són del INE)

3 imatges

6. Places de residències per tipus i comunitat autònoma (dades obtingudes de envejecimientoenred.es, del CSIC del 2019)

1 imatge

7. Relació de llits de hospital, infermeres y metges per país en 2019 o darrer any on existeixin dades segons dades OECD

2 imatges

8. Defuncions per any i mes del MoMo segons la data de descarrega del fitxer de dades i diferencia entre cada fitxer

5 imatges

9. Defuncions per setmana del any y per pais obtingudes del EuroMoMo (el valor que es mostra es el zscore)

28 imatges

10. Defuncions per dia obtinguts del Statistics Sweden

1 imatge

11. Defuncions per setmana obtinguts del Statistics Norway

1 imatge

12. Defuncions per dia obtinguts del MoMo Spain

1 imatge

13. Defuncions per dia obtinguts del SICO Portugal

1 imatge

14. Defuncions per anys del MoMo i del INE (combinant dades del mateix any actual i del any anterior)

1 imatge

15. Evolucio de defuncions segona ona per dia obtinguts del MoMo per al 2018, 2019, 2020 i la mitjana del 2018

1 imatge

16. Defuncions per dia obtinguts del Institut National de la statistique et des études économiques (France)

1 imatge

17. Defuncions per setmana obtinguts del Statistisches Bundesamt (Germany)

1 imatge

18. Defuncions per setmana del any y per pais obtingudes del Eurostat

38 imatges

19. Defuncions per setmana obtinguts del Institut Nacional d'Estadística

1 imatge

20. Evolució de les dades de l'Índex Nacional de Defuncions segons cada PDF publicat

3 imatges

21. Indicadors d'estructura de la població (des de 1975 fins al 2020, dades del INE)

1 imatge

22. Defuncions per comunitat autònoma i any (acumulats per any, les dades del 2020 i 2021 són del MoMo i la resta són del INE)

3 imatges

23. Defuncions per any de l'Índex Nacional de Defuncions i de l'Institut Nacional d'Estadística (6545 i 35177)

1 imatge

24. Defuncions afegides diariament i setmanalment al MoMo, i la mitjana del INE del 2018

2 imatges

25. Població per edats obtingut del INE del l'any 2019 (la unitat és el milió de persones)

1 imatge

26. Número de línies de diferència entre cada fitxer del MoMo comparant només les 365 primeres línies de dades

1 imatge